Em có 1 con Bizhub283 bị lỗi là khi cắm dây Lan vào thì màn hình làm hiển thị bị treo! Nhấn các phím để photo đều không được nhưng tháo dây Lan ra thì lại in bình thường!
Ai biết cách khắc phục bệnh này không? Em xin cám ơn

View more latest threads same category: