như tiêu đề e có con máy photo kyocera Km3040 khay giấy số 1 không nhận
em kiểm tra thấy nó không nâng giấy lên được nên nó không nhận giấy
Khay số 2 và khay tay vẫn nhận bình thường
trc đó khay số 1 bị chập chờn mấy lần nhưng rút khay ra đóng lại thì lại nhận được
được vài lần như vậy thì không nhận hẳn khay nữa
e đã vệ sinh thổi bụi con senso o khay 1 nhưng không được
ai từng gặp pan này rồi thì giúp mình với
thanks anh em

View more latest threads same category: