các bác cho e hỏi em đã vệ sinh hết mực thải bặng tải fim dưới cụm mực trục ép sau lưng máy thì in được vài bản thì lại bị tình trạng như vậy làm sao khắc phục triệt để.
Máy in này có 4 màu laser tình trạng không rơi đổ mực ra máy mà máy in được thời gian là trục ép xốp sau lưng máy có đầy mực cũ ...
20427861_1564494926957826_50425751_n.jpg

View more latest threads same category: