Bác nào đã cài rồi chỉ giáo e sơ bộ đc ko ạ. e cài nó in rồi nhưng nó ra ký tự lung tung và ra nhiều tờ nghe người ta nói thiếu SD Card PostScript3 mà ko biết đúng không. Bác nào cài đc rồi chỉ e với

View more latest threads same category: