lỗi này do cái kẹp 4 chấu nở nắp ống mực hoặc chết con TD mực thôi mà. cần TD liên hệ mình nhé.