Link dowload: https://drive.google.com/open?id=1L7...9rtgUsqRRbfNOq

Yêu cầu có usb 2G trở xuống, format định dạng FAT.
Giải nén Firmware 855 và chép vào usb.
File ( mentusb.o ) để ở ngoài usb, còn lại những file kia tạo thư mục với tên: dlFirmWare_555_855 rồi chép những file còn lại vào thư mục này.

Cách update:
-Bật máy giữ phím (Clear + 3) trên bàn phím
-Chọn fomart HDD, format xong tắt máy
-Cắm USB có chứa Firmware 855 vào.
-Bật máy đồng thời nhấn 2 phím [4] và [9]
-Chờ vài phút máy sẽ hiện ra 6 mục có dấu * ở phía trước (mặc định máy sẽ update 6 mục).Dùng phím số để xóa dấu * những mục không cần update.----ấn phím START. Chờ khoảng 5----15 phút máy báo update hoàn thành ---tắt máy ---lấy USB ra
-Chạy code 08-947
Chúc Thành Công
Link code 855 các code để cân chỉnh và sửa lỗi: https://drive.google.com/open?id=0B3...mlTdkJTLWJ0UkE

View more latest threads same category: