Tình hình em mới thay drum bizhub 367 nhưng không vào sp mode để xoá counter đc nhờ các bác giúp đỡ

View more latest threads same category: