xin hỏi ý kiến anh em, mình có con Ricoh pro C550ex, đã vệ sinh hết cụm từ, chạy vài tờ đẹp trên 6 tờ là màu vàng kéo 1 đường, xin cách khắc phục, xin cám ơn
benhh_0001.jpg

View more latest threads same category: