Chào mọi người em có con Bizhub 283 bị lỗi đè chữ khi in và photo đều bị. Trước máy bị mòn nhông từ đã thay và vệ sinh cụm drum gạt từ kỹ mà vẫn bị. Em đã thử thay cụm drum gạt từ của máy khác đang chạy bình thường vào nhưng không chạy được. Gắn vào máy chạy kêu rột rột như bể nhông giấy kẹt ngay đầu cụm drum. Hóng cao nhân chỉ giúp với ạ.
7ad4525effc5189b41d4.jpg
688e8e8c1e17f949a006.jpg
9db8adf0006be735be7a.jpg
7ad4525effc5189b41d4.jpg

View more latest threads same category: