Hi all. Máy photo toshiba e457 của e bị lỗi khởi động lâu tầm 3 phút và bị thêm lỗi c8e0 dù không chạy adf. Tks all

View more latest threads same category: