E đinh thay hdd cho toshiba 256se mà không biết làm sao để có dòng chử adi hdd nhờ moi người hướng dẫn dùm e cảm ơn mọi người trước ạ

View more latest threads same category: