Bác nào hướng dẫn dùm cách lưu file scan vào ổ cứng (thư mục file share) của máy photocopy toshiba e studio 557? Hiện nay khi vào file storage thì chức năng mfp local bị mờ không hoạt động. Thanks!

View more latest threads same category: