Như trên tiêu đề em có sửa con máy Ricoh mp3391 báo lỗi kẹt giấy điểm C j001.
Em đã vệ sinh 2 con sensor đầu ra ở điểm C, đã tháo cụm sấy và cũng tìm được 1 miếng giấy bị trôi vào trong đó và vệ sinh cụm sấy cũng không hết.
Em cũng vào sp mode vào 5803-12 ( bank: cover open thử mở và đóng cửa thì Thoòng số vẫn báo 00000001) không thay đổi.
Cũng vào 5083-34 ( front safety Sw-42v và 5v ) thì khi đóng cửa máy báo 00000001 và mở cửa báo 00000000

Mong các bác cho ý kiến giúp em với

View more latest threads same category: