E muốn hỏi có Anh nào đã sử dụng được tính năng Cloud Print cho máy Ricoh 5002 xin tư vấn giúp a e với ạ, e đang cần sử dụng tính năng này nhưng k biết phải làm sao hết

View more latest threads same category: