máy của tôi khi in hình ảnh bằng PC thì bình thường, quét ảnh vào PC cũng bình thường, nhưng khi photo hình ảnh thì đều bị sọc đen dọc tờ giấy rất đều khoảng 1 cm, không biết lỗi do đâu, vì nếu bị từ hoặc laser hoạc drum thì sao khi in và scan không bị hiện tượng này, rất mong được sự giúp đỡ của quý anh em!!!
tôi có lấy 1 tờ giấy màu tối, rồi text theo 3 cách (in = PC) (scan vào PC) và photo trực tiếp trên máy ở chế độ text photo, xin vui lòng xem hình giúp, cảm ơnhinh gui vietcopy.jpg

View more latest threads same category: