Mình có sửa cho khách cái máy Toshiba 650 đời cũ.
Nay mở nguồn lên máy báo Close duplex cover. Mình đã làm các thứ sau:
- Đổi đuôi sấy, đuôi duplex trong sườn máy.
- Đổi mainboard.
- Đổi dây kết nối của các đuôi.
- Nối tắt công tắc (công tắc duplex).
Nhưng máy vẫn còn báo.
Xin các ae trong diễn đàn giúp đỡ.
Thanks

View more latest threads same category: