Có ai biết cách vào mode máy toshiba 2508a không vậy reset mực là mode nào vậy mọi người

View more latest threads same category: