Trước đây em vẫn Scan từ máy phô tô rồi tải về pc qua địa chỉ IP, khoảng 1 tuần trở lại đây em vẫn truy cập vào máy photo qua địa chỉ IP nhưng không thấy tài liệu nào, mặc dù ở máy photo vẫn còn lưu. Các bác ai đã gặp qua hay khắc phục được lỗi này chỉ giùm em với. Em cảm ơn nhiều ạ!

View more latest threads same category: