Con 6001 của e bị lỗi khay 3 báo lỗi sc 503. Mà lúc bị lúc không ạ.
E đã thử đảo cụm khay giấy 2 và 3, đảo 2 con sensor chỗ khay giấy 2 và 3 nhưng vẫn lỗi khay 3 thôi ạ.
E thử dùng tay đè vào con sensor khay giấy 3 thì thấy motor nó quay theo chiều hạ khay chứ không phải nâng khay giấy, cụm lấy giấy cũng không sập xuống như khay 2.
Các bác hd e sửa với. Tks ạ.

View more latest threads same category: