Tình hình là máy 655 của em bị xám nền , em định thay drum mới thử nhưng không biết có cần phải điều chỉnh thông số gì cho máy không. Xin các cao thủ giúp đỡ. Thanhk

View more latest threads same category: