ai có firmware toshiba e527s cho mình xin với.
cảm ơn all

View more latest threads same category: