Chào các pro.

Như tiêu đề, máy photocopy Docucentre IV-4070 của em xuất hiện lỗi 062-397 & 062-393.
Tình trạng hiện tại:
- Khởi động lên màn hình.
- Báo lỗi 062-397 & 062-393 sau khi vệ sinh, cắm lại các rắc cắm tại main board scan.
- Đèn test scan không thấy sáng.
- Do báo lỗi trên nên ko thể photo được.
KakaoTalk_20210315_100427296.jpg
KakaoTalk_20210315_100425913.jpg

Xin chỉ giáo từ các pro ạ!

View more latest threads same category: