Em có con Ricoh 5002 bị khóa không vào được cài đặt , 107 + 143 thì vào đc đến hiện chữ sp mode bấm vào chỉ kêu 1 tiếng bít ( bấm vào ô login/logout cũng không tác dụng).
Em truy cập vào web bằng ip động kiểm tra administrator Authentication management thì tất cả off.
Cũng ko thể chỉnh scan folder đều báo lỗi
Xin các cao nhân cho hướng giải quyết

View more latest threads same category: