Các bác kỹ thuật cho em hỏi về lỗi máy mp 3352.
Máy em bị lỗi mờ và có tình trạng chữ không đủ mực chỗ đen chỗ trắng. bản test counter thì ngay chỗ tam giác cũng bị chỗ đen chỗ trắng. em đã thay Drum, gạt, sạc rồi mà cũng ko hết. nhưng châm mực vô hộp từ thì chạy đỡ hơn, nhưng vài bữa lại bị lại y cũ. Pan này khó quá có bác Kỹ thuật nào gặp qua xin cho y khiến ạ.
Xin cảm ơn

View more latest threads same category: