Chào các bạn máy photocopy Toshiba e855 se của mình không in và scan được.
Mình truy cập địa chỉ Ip thì máy nhận \\192.168.1.7
Nhưng khi in 1 cài thì máy chỉ nhận lệnh nhưng không in. Mình ấn scan thì máy không nhận.
Mình truy cập bằng trình duyệt web vô địa chỉ máy thì truy cập không được.
Kính nhờ các bạn hướng dẫn giúp mình.
Cho mình hỏi nếu chạy lại firmware thì có mất dữ liệu ổ cứng không?
Cảm ơn các bạn nhiều.

View more latest threads same category: