em có máy xerox 3065DC4. kết nối in thì bình thường không có vấn đề gì nhưng khi cài scan to PC trực tiếp trên máy photo thì không thể Brow tự tìm máy trong mạng nội bộ đc. Conect toàn báo lỗi và không tìm thấy mạng nội bộ nào. sét tên máy hoặc ip máy cần scan cũng không đc. Không biết nó bị chặn ở cái j trong mạng nội bộ không. Mong mọi người giúp đỡ, em cảm ơn ạ!

View more latest threads same category: