em mới lập nick. đã dc kick hoạt, mà em ko viết dc bài. Tiện đây cho em xin hỏi ý nghĩa các dòng code khi ấn 107 giữ C đỏIMG_20160805_113624.jpg