còn gà dịch gì không cho mình tham gia với
Nick name : lehivi
Khu vực làm việc : Tp. Sóc Trăng
Yahoo : lehivi@yahoo.com
Chương nhận dịch : cái nào cũng được ...

Thanks admin