Cần mua main (main ở sau lưng máy, không có cổng in) máy bizhub 210, a e nào có xin để lại sdt hoac mail vào dc tuyettinhmynu01@yahoo.com.vn. Cám ơn nhiều

View more latest threads same category: