Xerox DocuPrint C2255 User Guide
Đây là loại máy in màu của Fuji Xerox, in được với khổ A3
Link: https://docs.google.com/viewer?a=v&p...thkey=CPiYrYYH

View more latest threads same category: