ai có service máy này cho em xin 1 bản với ah! em cũng đang làm 2 con này mà không có service. thks nhiều lắm a