Trích dẫn Nguyên văn bởi laitang Xem bài viết
Ặc! vứt rồi mà người ta còn chưa chịu share nữa, còn gài pass nữa, bó tay.
Bác cần thì In box. Máy này việt nam ngưng Support rồi mà