pro nào gặp bệnh này rồi chỉ e với, e đang sửa 1 máy xerox v450 ko biết bị j mà cứ phô chạy qua lô sây là bị xạm nền, chữ hơi nhòe, khi e cho chạy chưa qua lô sấy thì chữ rất đẹp và ko bị xạm, e sài mực chính hãng.

View more latest threads same category: