cái này bạn thay khớp từ trục chờ nhé. bệnh sẽ khỏi ngay thôi. hoặc thay con mô tơ trục chờ là 0k