có cách nào reset chip cho c525 không vậy các anh

View more latest threads same category: