Em có con toshiba satellite L640, mới vừa hết bảo hành được 5 ngày,tự nhiên khi nhấn tổ hợp phím Fn+ F6 và Ctrl + V không được, nhưng các tổ hợp phím khác thì bình thường, ví dụ Fn+ các phím khác, hoặc ctrl+ các phím khác. Nhưng khi dùng phím ctrl bên tay phải thì lại được. và từ hôm đó đến nay khi bật nguồn xong thì phải nhấn vào bất kỳ phím nào thì màn hình mới lên (Em nghĩ có khả năng là do bẩn bàn phím). Nhờ các chuyên gia chỉ cách khắc phục, xin cảm ơn!

View more latest threads same category: