Chào các anh
Các anh cho em xin driver card màn hình CQ42 168TU vì máy em bị thiếu
Thanks

View more latest threads same category: