firmware 520-850 cũng dùng chung cho 523-853 được thôi nhưng update thì phải cẩn thận nhé