Nhờ các bác giúp đỡ em cách chia sách với. Em nhận photo 25 cuốn. nhưng chưa biết làm thế nào để chia được thành từng cuốn để dỡ phải đếm. Em đang dùng con AF 700. Rất mong sự chỉ giáo của các bác
Em xin chân thành cảm ơn

View more latest threads same category: